من خودم پرسپولیسی ام ولی جدا از زرنگ بازی این دختر استقلالی ذوق کردم . جریان از این قراره که یه دختر نوجوان استقلالی از کریمی می خواد که باهاش عکس یادگاری بگیره .
علی کریمی صاف و ساده هم برای این که دل این دختر نشکنه قبول می کنه . ولی دختر استقلالی با نشون دادن عدد 4 در حق علی کریمی نامردی می کنه و این عکس ناب نتیجه ی یه اقدام ناجوانمردانه از نوع استقلالیه !!!


از اون جا که تحمل این فاجعه برای ما پرسپولیسی ها سخته یه پرسپولیسی اومده با فتوشاپ عکس رو تغییر داده

این نیز بگذرد ...

استقلالی ها منتظر انتقام باشند