ایسنا: از آنجایی كه این فاصله حدود 14 برابر مسافت میان زمین و ماه است، این سیارك تهدیدی برای زمین نبود.

یك سیارك جدید به اندازه یك بلوك شهری كه اخیرا كشف شده، در شب پنج‌شنبه(25 خرداد) از ورای مدار ماه از كنار زمین گذر كرده و به ارائه فرصت مناسبی برای دانشمندان و مشاهده‌گران مجهز به تلسكوپ برای مطالعه این اجسام نزدیك به زمین پراخت.

 سیارك نزدیك به زمین LZ1 2012 كه حدود 500 متر بود از فاصله 3.5 میلیون كیلومتری زمین در نزدیكترین فاصله خود با این سیاره عبور كرد.

از آنجایی كه این فاصله حدود 14 برابر مسافت میان زمین و ماه است، این سیارك تهدیدی برای زمین نبود.

دوربین فضایی اسلوه كه یك سایت رصد آنلاین است به نمایش زنده عبور 2012 LZ1 پرداخت و از این رو نیازی به تجهیزات سنگین برای علاقمندان آماتور وجود نداشت.

در بازخورد اسلوه، این سیارك به شكل یك نقطه مستطیلی سفید در زمان نزدیك شدن به زمین به نمایش گذاشته شده است.

در ویدیویی كه توسط محققان رصدخانه رمانزاكوی ایتالیا ثبت شده نیز این سنگ فضایی به شكل مستطیل متحرك در برابر پیش‌زمینه‌ای از ستارگان بوده است.

LZ1 2012 پس از عبور از كنار زمین در فضا پرتاب نشده بلكه به گفته محققان تا حدودی موازی با سیاره ما حركت می‌كند، بدین معنی كه هنوز تلسكوپهای زمینی از فرصت كافی برای مشاهده این سیارك برخوردارند.

این سیارك ابتدا در تاریخ 10 و 11 ژوئن توسط ستاره‌شناسیان استرالیایی با استفاده از یك تلسكوپ رصدخانه سایدینگ اسپرینگ در تیو یاوث ویلز مشاهده و كشف شد. اگرچه اندازه و مسافت این سیارك با زمین آنرا جزو اجسام دارای پتابسیل پرخطر قرار می‌دهد، به نظر نمی‌رسد در آینده نزدیك تهدیدی برای زمین محسوب شود. با این حال ستاره‌شناان در روزهای آینده به مشاهده این سیارك برای اندازه‌گیری حركات آن ادامه خواهند داد.

این اولین بار نیست كه یك سیارك بزرگ از كنار زمین عبور كرده است. در ماه نوامبر 2011 سیارك بزرگ 2005 YU55 با فاصله نزدیكتری نسبت به این جسم جدید از كنار سیاره زمین عبور كرد.

2005 YU55 نیز به اندازه یك بلوك شهری بوده كه از میان مدار زمین با ماه در فاصله 324 هزار كیلومتری این سیاره عبور كرد. این نزدیكترین مسافت طی شده توسط یك سیارك از كنار زمین از سال 1976 محسوب می‌شد.

ستاره‌شناسان تا به امروز موفق به شناسایی حدود 9 هزار سیارك نزدیك به زمین شده‌اند كه به نظر می‌رسد تعداد بسیار بیشتری در این نزدیكی وجود داشته باشند.